fbpx

Ulga na zakup terminala płatniczego Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Przedsiębiorcy będzie przysługiwać ulga na zakup terminala płatniczego w wysokości:

  • 2 500 zł dla przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej
  • 1 000 zł dla pozostałych

Mały podatnik będzie mógł przez 7 miesięcy lub 2 kwartały odliczać 200% wydatków związanych z obsługą terminala nie więcej niż 2 000 zł rocznie jeśli spełni warunki ustalone w ustawie VAT: przedsiębiorca ma obowiązek w każdym miejscu wykonywania działalności gospodarczej umożliwić płatność kartą, w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc ubiegania się o zwrot VAT z tytułu wydatków na terminal płatniczy udział sprzedaży zarejestrowanej na kasie do całości sprzedaży wynosi min 80%, otrzymane płatności bezgotówkowe ewidencjonowane na kasie do ogółu płatności tych sprzedaży wynosi min. 80%, sprzedaż zaewidencjonowana na elektronicznej kasie fiskalnej w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wystąpienia o zwrot wynosi min. 50 000 zł oraz podatnik był przez ten okres zarejestrowany do VAT i składał deklaracje, za okres rozliczeniowy: kwota zwrotu nie przekracza dwukrotności kwoty podatku wynikającej z kasy fiskalnej, podatek naliczony z przeniesienia nie przekracza 3 000 zł.

2022-03-17T16:48:29+01:00
Call Now Button