fbpx

Pozew o zapłatę – jak go napisać?

Pozew o zapłatę jest pierwszym pismem w sprawie, które inicjuje postępowanie przed sądem. Pozew składa do sądu powód, czyli osoba, która wszczyna proces. Może to zrobić osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. To właśnie tą drugą opcję rekomenduję. Dobrze przygotowany pozew to połowa sukcesu. Warto zatem skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

 

Pozew powinien on przede wszystkim zawierać:

  1. dokładnie określone żądania, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna,
  2. oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia, czyli wskazanie pierwszego dnia, który uprawnia wierzyciela do dochodzenia przysługującego mu roszczenia,
  3. wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu,
  4. informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

 

Ale UWAGA! To oczywiście nie wszystkie informacje, jakie trzeba zawrzeć w pozwie.

O pozostałych dowiecie się Państwo umawiając się do Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w punktach w Lubniu Sułkowicach i Sieprawiu.

2022-10-10T10:54:38+02:00
Call Now Button