fbpx

Zasiedzenie nieruchomości. Co to takiego ?

Definiując w uproszczeniu zasiedzenie jest sposobem nabycia nieruchomości przez osobę, której nie przysługuje żaden tytuł prawny do danej nieruchomości, jednakże nabycie następuje z uwagi na długi czas posiadania owej nieruchomości. Aby doszło do zasiedzenia, konieczne jest spełnienie przesłanek określonych w art. 172 kodeksu cywilnego.

 

W przypadku zasiedzenia nieruchomości można zasiedzieć:

– grunt

– część gruntu z danej działki ewidencyjnej

– lokal mieszkalny lub usługowy

 

Sprawa o stwierdzenie zasiedzenia w sądzie

Sprawy o stwierdzenie zasiedzenia rozpoznawane są w trybie nieprocesowym. Zgłosić wniosek o stwierdzenie zasiedzenia może każdy zainteresowany. Wnioskodawca winien umieścić we wniosku innych zainteresowanych, a w przypadku gdy tego nie zrobił, orzeczenie może zapaść dopiero po wezwaniu innych zainteresowanych przez ogłoszenie. Ogłoszenie takie powinno zawierać dokładne określenie rzeczy, imię i nazwisko posiadacza rzeczy, a jeśli chodzi o rzeczy ruchome – również jego miejsce zamieszkania.

 

Dowody na zasiedzenie

Dowodem w sprawie może być wszystko, co przyczyni się do jej wyjaśnienia i potwierdzenia naszych żądań. Przede wszystkim w sprawie należy udowodnić, iż posiada się rzecz przez wymagany upływ czasu do stwierdzenia zasiedzenia – nie trzeba udowadniać całego okresu np. mając w posiadaniu działkę od lat ’30, wystarczające będzie przedstawienie dowodów, iż posiada się ją np. od lat ’70, gdyż wymagany termin zasiedzenia już upłynął.

 

Dowodami w sprawie mogą być przede wszystkim:

– zeznania świadków np. właścicieli sąsiednich nieruchomości, czy członków rodziny

– stare dokumenty dotyczące nieruchomości np. plany budowlane, umowy, dokumenty urzędowe, zawiadomienia

– potwierdzenia opłat podatku lub opłat za media związane z danym adresem

– potwierdzenia otrzymywania korespondencji na dany adres

– zdjęcia

 

W sprawie o zasiedzenie warto skorzystać z pomocy prawnej adwokata i radcy prawnego w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej w punktach w Sieprawiu Lubniu  i Sułkowicach.

2022-10-10T10:52:32+02:00
Call Now Button