fbpx

Środki karne – czym są i kiedy sąd je stosuje?

Środki karne, to obok „tradycyjnych” kar, które przewiduje Kodeks karny, sposób na pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej za popełniony czyn zabroniony. Środki karne mogą być stosowane łącznie z karą, ale także poza nią. Innymi słowy, sąd może zdecydować jedynie o orzeczeniu środka karnego jako jedynej formy reakcji karnej.

 

Rodzaje środków karnych

Kodeks karny, w art. 39 k.k. wymienia środki karne, jakie mogą zostać zastosowane przez sąd. Są nimi:

  • pozbawienie praw publicznych,
  • zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
  • zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,
  • zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
  • zakaz wstępu na imprezę masową,
  • zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,
  • nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
  • zakaz prowadzenia pojazdów,
  • świadczenie pieniężne,
  • podanie wyroku do publicznej wiadomości.

W niektórych przypadkach orzeczenie środka karnego jest obowiązkowe, niekiedy natomiast jest pozostawione do uznania sądu.

 

2022-10-10T10:52:58+02:00
Call Now Button