fbpx

Zbiórka odzież i kamizelkie / fundraising clothe and kevlar vests

[PL]
Mamy informację bezpośrednio od walczących w Ukrainie żołnierzy.
Najpilniejsze braki są bardzo podstawowe, ale niezwykle ważne dla przetrwania.

 Proszą nas pilnie o dosłanie dużej ilości ciepłych skarpet, podkoszulków, kalesonów, koszulek,
kurtek, spodni.
 Z tych środków zostanie zakupionych też pakiet kamizelek kuloodpornych (koszt jednej to ok
3000zł)
 Kolejnym naszym celem są apteczki taktyczne – każdy żołnierz powinien taką apteczkę
posiadać. Obecnie, taka apteczka przypada na 80-90 osób…

W związku z tym, że docierają do nas codziennie gorące informacje z Ukrainy – będziemy też
reagować na najbardziej pilne prośby.
Najbliższy transport organizujemy jak najszybciej się da .
A później kolejne

Wszystko zależy od środków jakie dzięki Waszemu wsparciu uzbieramy
Dlatego prosimy o pilne wsparcie zakupu:

ZBIÓRKA ODZIEŻ – KAMIZELKI – APTECZKI

Prosimy o przelewy na konta celowe Fundacji Bartla
Wszystkie wpłaty z dopiskiem „pomoc Ukrainie – odzież ” prosimy kierować na następujące konta:

PLN: 66 85910007 0020 0056 6838 0010
EUR: PL39 85910007 0020 0056 6838 0011 SWIFT:KRSPPLPK
USD: PL12 85910007 0020 0056 6838 0012 SWIFT:KRSPPLPK

Prosimy o przesyłanie potwierdzenie wpłaty na maila bezpośrednio do koordynatora zbiórki :
odziezikamizelki@gmail.com abyśmy wiedzieli jak planować zamówienia

Wszystkie zakupy będą dokumentowane i rozliczane przez fundację

Koordynator – Julia Ivanienko

Dziękujemy za Wasze wsparcie!

[ENG]
We have received information directly from Ukrainian soldiers. The items they most urgently
require are also the most basic needs for survival.

 They’re asking us for immediate delivery of large quantities of warm socks, thermal
underwear, t-shirts, jackets, and pants.
 These funds will also be used to purchase kevlar vests (one costs around ~3000zl). We are
organizing a shipment as soon as possible, with more to follow.
 Our next goal are tactical first aid kits – every soldier should have one. Currently, such a first
aid kit serves 80-90 people …

Due to the fact that we receive hot news from Ukraine every day, we will also respond to the most
urgent requests.

The success of this operation depends on your support and donations. So we are asking for everyone
who can to immediately purchase:

Fundraising
CLOTHES – KEVLAR VESTS – FIRST AID KITS

We ask that you send your donations to Foundation Bartla.

Please make all payments for Aid for Ukraine with the note „help Ukraine – donation” to the
following accounts:

PLN: 66 85910007 0020 0056 6838 0010
EUR: PL39 85910007 0020 0056 6838 0011 SWIFT:KRSPPLPK
USD: PL12 85910007 0020 0056 6838 0012 SWIFT:KRSPPLPK

We ask that you send confirmation of your deposit to the coordinator of this fund at
odziezikamizelki@gmail.com so that we can better plan the purchases of supplies.

Coordinator – Julia Ivanienko

All purchases will be documented and accounted for by the foundation.

Thank you so much for your support!

[UKR]
Маємо інформацію прямо від солдатів, які борються в Києві. Їм потрібні основні речі,
дуже важливі, щоб вистояти.

 Вони просять терміново доставити велику кількість теплих шкарпеток, майок, футболок,
підштанників, курток, штанів.
 За зібрані гроші купимо пачку бронежилетів (один коштує приблизно 3000 злотих).
 Наша наступна мета – тактичні аптечки – вони повинні бути у кожного солдата. В даний
час така аптечка обслуговує 80-90 осіб…

У зв’язку з тим, що ми щодня отримуємо гарячі новини з України, ми також відповідатимемо на
найнагальніші запити.
Найближчий транспорт буде організований накнайшвидше, можливо. Потім наступні. Усе
залежить від коштів, які нам вдасться завдяки Вам зібрати.

Тому просимо терміново піддержати купівлю:
ЗБІР ОДЯГУ Й БРОНЕЖИЛЕТИ – тактичні аптечки
Просимо перерахувати гроші на рахунки Фонду Бартля. Усі вплати з допискою „pomoc Ukrainie
– odzież ” просимо пересилати на рахунки:

PLN: 66 85910007 0020 0056 6838 0010
EUR: PL39 85910007 0020 0056 6838 0011 SWIFT:KRSPPLPK
USD: PL12 85910007 0020 0056 6838 0012 SWIFT:KRSPPLPK

Просимо надсилати нам підтвердження оплати прямо до координатора збору:
odziezikamizelki@gmail.com, щоб ми знали, як планувати замовлення.

Координатор – Юлія Іванієнко ( Julia Ivanienko)
Усі покупки будуть документовані й розраховані фондом.
Дякуємо Вам за підтримку!
[DE]
Wir haben Informationen direkt von den Soldaten, die in Kiew kämpfen

 Das, was sie am meisten benötigen, das sind die grundlegendsten Sachen, die für das
Überleben enorm wichtig sind. Sie bitten uns dringend, eine große Anzahl von warmen
Socken, T-Shirts, Hosen, Hemden, Jacken und Hosen zu schicken.
 Diese Mittel werden auch für den Kauf mehrerer kugelsicherer Westen verwendet (eine
Weste kostet etwa 3000 PLN).
 Unser nächstes Ziel sind taktische Erste-Hilfe-Ausrüstungen – jeder Soldat sollte eine
haben. Derzeit dient ein solches Erste-Hilfe-Set 80-90 Personen …

Da wir täglich heiße Nachrichten aus der Ukraine erhalten, werden wir auch auf die
dringendsten Anfragen reagieren.
Wir organisieren schnellstmöglich den nächsten Transport.
Und dann werden die nächsten gekauft.
Da alles von den Mitteln abhängt, die wir dank Ihrer Unterstützung sammeln werden, bitten
wir Sie diese Einkäufe zu unterstützen:

SAMMLUNG VON KLEIDUNG UND WESTEN – ERSTE HILFE
Bitte überweisen Sie Ihr Geld auf die Sonderkonten der Bartel-Stiftung www.http://kbartel.org:
Alle Zahlungen mit dem Vermerk „Hilfe für die Ukraine – Kleidung” bitten wir auf
folgenden Konten zu überwiesen:

PLN: 66 85910007 0020 0056 6838 0010
EUR: PL39 85910007 0020 0056 6838 0011 SWIFT:KRSPPLPK
USD: PL12 85910007 0020 0056 6838 0012 SWIFT:KRSPPLPK

Bitte senden Sie Ihre Zahlungsbestätigung per E-Mail direkt an die Koordinatorin dieser Sammlung:
odziezikamizelki@gmail.com, damit wir wissen, wie wir die Bestellungen planen können.

Alle Einkäufe werden von der Stiftung dokumentiert und verbucht.
Koordinatorin – Julia Ivanienko
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

2022-03-09T11:00:59+01:00
Call Now Button