fbpx

Cele statutowe

Cele statutowe 2020-10-22T12:53:07+02:00

Celem Fundacji jest wszechstronne wspieranie rozwoju szkolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej głównie poprzez:

  1. Wspomaganie rozwoju naukowego dzieci i młodzieży, a w szczególności studentów szkół wyższych
  2. Rozpowszechnianie osiągnięć wiedzy
  3. Pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat historii Polski,ze szczególnym uwzględnieniem okresu dwudziestolecia międzywojennego, w tym utrwalanie pamięci o profesorzeKazimierzu Bartlu i jego działalności
  4. Propagowanie edukacji dzieci i młodzieży
  5. Wspieranie rozwoju polskiej nauki, poprzez wspieranie młodzieży uczącej się
  6. Fundowanie nagród jednorazowych oraz stypendiów i wyjazdów szkoleniowo–naukowych dla zdolnej młodzieży z różnych środowisk – w tym zaniedbanej kulturowo a wykazującej zainteresowanie problematyką i historią Polski oraz dziejami Narodu Polskiego
Call Now Button