fbpx

Odrzucenie spadku przez małoletniego – jak to zrobić krok po kroku?

W polskim prawie występują dwa tytuły dziedziczenia:

  • z mocy ustawy (gdy spadkodawca nie sporządził testamentu);
  • z mocy testamentu (gdy spadkodawca powołał w testamencie spadkobiercę).

W jaki sposób dziecko może odziedziczyć spadek? Małoletni może odziedziczyć spadek jako zstępny w linii prostej tj. jako dziecko, wnuk, prawnuk, a także w linii bocznej tj. nawet po ciotecznym wujku bądź ciotecznej babce.

Istotne jest, aby pamiętać, że jeżeli rodzic odrzuca spadek po swoim krewnym, to powinien zawsze bezwzględnie dopełnić wszelkich formalności, aby odrzucić tez spadek w imieniu swojego dziecka.

Aby uzyskać sądowną zgodę na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka, konieczne jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego, a potem złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przed sądem lub notariuszem.

Odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka może jeden z rodziców lub oboje rodziców, ale muszą oni otrzymać stosowne zezwolenie na odrzucenie spadku.

 

Polskie prawa jasno określa wymagany termin na odrzucenie spadku. Ile jest czasu na odrzucenie spadku przez dziecko? Małoletni ma na to dokładnie 6 miesięcy.

A jak liczyć termin na odrzucenie spadku? Termin liczy się, od dnia, w którym małoletni, czyli jego rodzice dowiedzieli się o powołaniu małoletniego do spadku. Najczęściej będzie to dzień odrzucenia spadku przez rodzica.

Wówczas niezwłocznie należy złożyć wniosek do sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich o udzielenie zezwolenia na czynność prawną przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka, tj. odrzucenie spadku, a następnie niezwłocznie złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego.

 

2022-10-27T12:45:26+02:00
Call Now Button