fbpx

Ulga na powrót z emigracji Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Podatnik, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej po 3 latach, posiada obywatelstwo Polskie bądź Kartę Polaka i uzyskuje w Polsce dochody do kwoty 85.528 zł z tytułu działalności gospodarczej, umowy o pracę czy umowy zlecenie, ma prawo korzystać przez 4 lata z tzw. „ulgi na powrót z emigracji”. Ulga będzie działać w ten sposób, że w pierwszym roku stosowania podatnik obniży podatek o 50% i w każdym kolejnym roku, przez maksymalnie 4 lata, o połowę z roku poprzedniego.

2022-03-17T16:47:54+01:00
Call Now Button