fbpx

Odrzucenie pozwu

O odrzuceniu pozwu albo apelacji słyszmy często w kontekście wyniku sprawy. W takim rozumieniu odrzucenie pozwu oznacza przegranie sprawy przez powoda. Jest to jednak rozumienie błędne. Odrzucenie pozwu oznacza, że sprawa nie zostanie osądzona. Sąd odrzuca pozew w wypadku dostrzeżenia przeszkód uniemożliwiających merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy.

 

O przegranej powoda mówimy w przypadku oddalenia, i to nie pozwu, lecz powództwa. Powództwo to żądanie, którego uwzględnienia domaga się powód i którego ocena stanowi przedmiot całego procesu. Pozew jest pismem procesowym, w którym formułuje się powództwo.

 

Wyrażenie „odrzucenie pozwu” stanowi więc podkreślenie faktu, że sprawa zakończy się na etapie wstępnym, a sąd w ogóle nie przejdzie do oceny stanowisk stron.

 

Podstawy odrzucenia pozwu

  1. Niedopuszczalność drogi sądowej
  2. Stan sprawy w toku
  3. Powaga rzeczy osądzonej
  4. Brak zdolności sądowej jednej ze stron.
  5. Brak zdolności procesowej powoda
  6. Braki w składzie organu jednostki organizacyjnej będącej powodem
  7. Brak jurysdykcji krajowej
  8. Zapis na sąd polubowny
  9. Brak opłacenia kaucji przez powoda

 

Brzmi to poważnie i skomplikowanie. Zatem jeżeli złożyłeś pozew a Sąd pozew odrzucił bez przeprowadzenia postępowania, skorzystaj z pomocy prawników w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Oni wszystko wyjaśnią i pomogą naprawić błędy w pozwie.

2022-03-17T16:46:27+01:00
Call Now Button