fbpx

RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE TOWARU

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Dodatkowo sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).

 

Rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy jest szczególnym rodzajem odpowiedzialności cywilnej sprzedawcy względem kupującego. Odpowiedzialność ta jest ściśle związana z charakterem sprzedaży jako umowy wzajemnej, ma charakter obiektywny, a więc opiera się na zasadzie ryzyka. Zadaniem rękojmi jest wzmożona ochrona kupującego.

 

Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedanej rzeczy. Kupujący może żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna.

 

Wada istotna – wtedy gdy towar nie spełnia swojego przeznaczenia, wyłącza możliwość korzystania z rzeczy, towar nie spełnia swojego celu.

 

Co istotne nie ma znaczenia czy towar jest rzeczą nową czy używaną. Ma to zastosowanie np. w przypadku zakupu samochód używanych.

 

Jeżeli sprzedawca nie chce zwrócić pieniędzy lub wymienić towaru na nowy – kolejnym krokiem jest najpierw złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy a potem złożyć do sądu pozew o zapłatę.

 

Można żądać jednocześnie zwrotu poniesionych kosztów – za ekspertyzę, np. w przypadku stwierdzenia wadliwości samochodu lub odszkodowania za utracony zarobek, jeśli komputer, notebook był naszym narzędziem pracy i jego wadliwość powodowała utratę zleceń.

 

W procesie o zapłatę można żądać zwrotu poniesionych kosztów sądowych (opłaty sądowej) jak też poniesionych kosztów zastępstwa procesowego wg norm prawem przepisanych.

2021-03-30T18:29:17+02:00
Call Now Button