fbpx

Od 2021 roku wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

W roku 2021 podatnikom grożą jeszcze wyższe niż w 2020 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

O tym, czy podatnik popełnia wykroczenie, czy przestępstwo skarbowe decyduje tzw. próg ustawowy, tj. ściśle określona wartość uszczuplonego lub narażonego na uszczuplenie podatku. Próg ten wyznacza pięciokrotna wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2021 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wzrosła o 200 złotych i wynosi obecnie 2800 zł.

Oznacza to, że granicą między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym jest kwota 14.000 zł

2021-10-13T09:49:52+02:00
Call Now Button