fbpx

STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE. CO TO OZNACZA?

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.

Czym jest upadłość konsumencka i kogo dotyczy?   Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej [...]

2020-09-16T10:12:28+01:00

MEDIACJA – CZY WARTO ?

Instytucja mediacji przejawia wiele swych zalet. Pragniemy Państwu zwrocić uwagę na kwestię, która często jest bardzo istotna w związku z [...]

2020-02-17T12:06:17+01:00