fbpx

Limit płatności gotówką dla konsumentów Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Konsumenci dokonując płatności za swoje zakupy w 2022 roku nie będą mogli zapłacić gotówką powyżej kwoty 20.000 zł – w przypadku dokonywania zakupu u jakiegoś przedsiębiorcy (B2C)

 

Zmiana limitu obrotu gotówkowego do 8.000,00 zł

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

 

W transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), Ustawa Prawo Przedsiębiorców w art. 19 pkt 2. stanowiła, że płatności z wykorzystaniem rachunku płatniczego mogą odbywać się do wysokości 15.000 zł, przy czym limit dotyczył transakcji, bez względu na to, na ile płatności sobie taką transakcję podzielimy. Czeka nas tutaj kolejne mocne cięcie i ten limit spadnie do 8.000 zł. Jakie konsekwencje? Czytamy sobie art. 22p ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, a tam dowiadujemy się, że nie zaliczymy do kosztów uzyskania przychodów faktury, w tej części, w jakiej została opłacona w formie gotówkowej, pomimo obowiązku użycia rachunku płatniczego. Żeby była jasność, przypominamy tylko jak wyglądają konsekwencje, zmian tutaj poza limitem nie ma. Warto dodać też, że Nowy Ład wprowadza obowiązek zapewnienia płatności przy użyciu instrumentu płatniczego u każdego przedsiębiorcy, w każdym miejscu prowadzenia działalności, gdy ten obowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży z pośrednictwem kasy fiskalnej.

2022-03-17T16:45:13+01:00
Call Now Button