fbpx

Małżeństwo za granicą – do jakiego sądu złożyć pozew o rozwód?

 

Jak rozwieźć się z cudzoziemcem?

W przypadku rozwodów z partnerem, który jest obywatelem innego kraju pojawiają się trzy kluczowe zagadnienia:

 

  1. Sąd jakiego państwa rozpoznaje sprawę rozwodową (jurysdykcja w sprawach o rozwód)?
  2. Do którego konkretnie sądu złożyć pozew o rozwód (właściwość miejscowa w sprawach o rozwód)?
  3. Prawo jakiego państwa zostanie zastosowane w przypadku rozwodu (właściwość prawa)?

 

Jaki sąd wybrać do rozwodu?

Kwestię właściwości sądu w sprawach rozwodowych regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tą ustawą, sądami właściwymi do sprawy o rozwód są właściwe miejscowo sądy okręgowe. Ustalenie właściwości miejscowej w przypadku małżonków mieszkających w Polsce zazwyczaj nie stanowi problemu. Zasadą jest bowiem, że pozew o rozwód należy złożyć w sądzie okręgowym według ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków (oczywiście w Polsce), o ile co najmniej jedno z nich w tej właściwości jeszcze zamieszkuje. Problem pojawia się wówczas, gdy strona występująca z pozwem o rozwód zdecyduje się wytoczyć powództwo przed polskim sądem, a jeden z małżonków albo oboje nie mają miejsca zamieszkania w Polsce.

 

Zasada

Zgodnie z art. 41 k.p.c., powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

 

Możliwe przypadki

W związku z powyższym, jeżeli małżonkowie mieli wspólne miejsce zamieszkania w Polsce, a jedno z nich nadal zamieszkuje w tym okręgu – wówczas właściwy będzie sąd ich ostatniego miejsca zamieszkania.

Przykład:

 

Małżeństwo Polki i Włocha. Małżonkowie po ślubie zamieszkali w Myślenicach. Po jakimś czasie doszło między nimi do rozstania i mąż wyjechał do Włoch. Żona w chwili wniesienia pozwu nadal zamieszkuje w Myślenicach, dlatego właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód będzie Sąd Okręgowy, właściwy dla Myślenic. W tym wypadku Sąd Okręgowy w Krakowie.

 

Wzór pozwu o rozwód/ separację znajduje się w zakładce „dokumenty do pobrania”.

2020-11-17T09:52:49+01:00