fbpx

Koszty procesu w sprawach cywilnych.

Temat kosztów procesu jest jednym z podstawowych zagadnień jakie jest poruszane przed rozpoczęciem jakiejkolwiek sprawy sądowej.

 

Na koszty procesu składają się koszty sądowe i koszty zastępstwa adwokackiego.

 

Decydując się na sprawę w sądzie pierwszą opłatą jaką nam przyjdzie uiścić jest opłata od pozwu, a w postępowaniu nieprocesowym opłata od wniosku.

 

Art.  13.  [Opłata stała ustalana według wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia; opłata stosunkowa]

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1)

do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2)

ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3)

ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4)

ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5)

ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6)

ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7)

ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

W takim przypadku należy sięgnąć do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i sprawdzić jaka jest konkretna stawka przy danej sprawie.

Przykładowo koszty w popularnych rodzajowo sprawach:

– rozwód / separacja – 600 zł

– alimenty – bezpłatnie

– podział majątku – 1000 zł

– stwierdzenie nabycia spadku – 40 zł

– naruszenie posiadania – 200 zł

 

Prawnicy w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej mogą sporządzić dla Państwa wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych tj. od kosztów zainicjowania postępowania sądowego. Zapraszamy do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Sułkowicach, Lubniu i Sieprawiu.

 

2022-10-10T10:49:56+02:00
Call Now Button