fbpx

Gmina Siepraw

Gmina Siepraw 2022-03-17T16:43:33+01:00

Harmonogram dyżurów : Gmina Siepraw – lokal znajdujący się przy ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw

Poniedziałek od godz. 9:00 do godz. 13:00

Wtorek od godz. 13:00 do godz. 17:00

Środa od godz. 9:00 do godz. 13:00

Czwartek od godz. 13:00 do godz. 17:00

Piątek od godz. 13.00 do godz. 17:00

Termin wizyty ustalany jest :

  1. telefonicznie pod nr tel. (12) 274 97 59,
  2. samodzielnie, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości : https://np.ms.gov.pl/małopolskie/myślenicki

W 2022 roku na terenie Gminy Siepraw świadczona będzie nieodpłatna pomoc w zakresie poradnictwa obywatelskiego.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Pomoc prawna udzielana jest bezpośrednio w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną w Polsce, możliwe jest czasowe zawieszenie świadczenia pomocy prawnej w Punkcie. W takim wypadku pomoc prawna będzie udzielana za pomocą środków komunikacji na odległość (przez telefon).

Osoby, które  ze względu na niepełnosprawność  ruchową  nie  są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające  trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.

Osoba korzystająca  jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W  razie  potrzeby,  podczas  porady  może   być  sporządzony   wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja. Nieodpłatna mediacja udzielana jest w Sułkowicach w ramach dyżuru w godzinach 8-12  (we czwartek).

Szczegółowe informacje :

https://www.myslenicki.pl/index.php/dla-mieszkanca/poradnik-interesanta/nieodplatna-pomoc-prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone przez adwokatów i radców prawnych w Gminie Siepraw, w ramach realizacji zadania publicznego na terenie Powiatu Myślenickiego finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej powierzonej na ten cel na rzecz Powiatu Myślenickiego.

Wzory pism do pobrania
1008, 2022

Zasiedzenie nieruchomości. Co to takiego ?

Definiując w uproszczeniu zasiedzenie jest sposobem nabycia nieruchomości przez osobę, której nie przysługuje żaden tytuł prawny do danej nieruchomości, jednakże nabycie następuje z uwagi na [...]

Call Now Button