fbpx

Tegoroczny Medal Młodego Naukowca przyznany!

Tegoroczny Medal Młodego Naukowca trafił w ręce prof. dr hab. Piotra Garsteckiego!

W piątek tj. 16 listopada odbył się uroczysty Senat Akademii Górniczo Hutniczej, podczas którego Fundacja Bartla miała przyjemność już po raz trzeci wręczyć Nagrodę im. prof. Kazimierza Bartla. Statuetka została wręczona w dziedzinie fizyki młodemu, bardzo utalentowanemu profesorowi, który posiada niemały dorobek naukowy.

Prof. Garstecki jest współautorem ponad 60-ciu publikacji naukowych, kilku monografii i kilkunastu zgłoszeń patentowych. Jest także laureatem wielu nagród, w tym Nagrody im. W. Kołosa Polskiej Akademii Nauk, Nagród Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną oraz Stypendium Ministra Nauki dla Wybitnych Młodych Naukowców.

Ukończył studia magisterskie na kierunku fizyka w 1998 roku w Szkole Nauk Ścisłych. W 2002 roku obronił tytuł doktora chemii w Instytucie Chemii Fizycznej. W latach 2002-2005 odbył staż podoktorski w grupie badawczej profesora George’a Whitesides’a na Wydziale Chemii Uniwersytetu Harvarda.

Prof. Garstecki jest kierownikiem Grupy Badawczej Mikroprzepływów i Płynów Złożonych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Zespół prof. dra hab. Piotra Garsteckiego, w ramach konsorcjum pomiędzy firmą Bacteromic Sp. z o.o. a Instytutem Chemii Fizycznej PAN w Warszawie realizuje projekt dotyczący problemu lekowrażliwości bakterii, który jest jednym z najpoważniejszych wyzwań i zagrożeń dla zdrowia na świecie. 

2020-02-17T10:16:51+01:00
Call Now Button