fbpx

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna 2022-03-17T16:38:09+01:00

W 2022 roku Fundacja im. Prof. K. Bartla, wykonując zadanie publiczne na zlecenie Starosty Myślenickiego będzie prowadzić, przy współpracy z Starostwem Myślenickim trzy punkty pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego a także mediacji zlokalizowane w miejscowościach :

  • Lubień : 32-433 Lubień 50 w budynku Urzędu Gminy Lubień
  • Siepraw : ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw w budynku Urzędu Gminy Siepraw
  • Sułkowice : Rynek 6, 32-440 Sułkowice w budynku „ Starej Szkoły”

W Gminie Lubień będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna.

W dwóch pozostałych punkach świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkt w Sułkowicach będzie posiadał dodatkowo specjalizację dyżuru w zakresie nieodpłatnej mediacji, dyżur ten będzie pełniony w każdy czwartek.

Informacje dotyczące zakresu pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji a także zasad udzielenia pomocy i harmonogram dyżurów znajdziecie Państwo na stronach internetowych :

oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Myślenicach :

https://www.myslenicki.pl/index.php/dla-mieszkanca/poradnik-interesanta/nieodplatna-pomoc-prawna

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Pomoc prawna udzielana jest bezpośrednio w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną w Polsce, możliwe jest czasowe zawieszenie świadczenia pomocy prawnej w Punkcie. W takim wypadku pomoc prawna będzie udzielana za pomocą środków komunikacji na odległość (przez telefon).

Osoby, które  ze względu na niepełnosprawność  ruchową  nie  są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające  trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

ZASADY REJESTRACJI WIZYTY :

  1. Rejestracja odbywa się telefonicznie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu pod numerem Starostwa Powiatowego w Myślenicach (012) 274 97 59 w godzinach pracy Urzędu. W ramach telefonicznej rejestracji podana godzina jest godziną planowaną i może ulec zmianie.
  1. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości : https://np.ms.gov.pl/małopolskie/myślenicki, wybierając punkt, dzień i godzinę w zależności od dostępności miejsc.

Nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja  świadczone przez adwokatów i radców prawnych w Punktach w Gminach Sułkowice, Siepraw i Lubień, w ramach realizacji zadania publicznego na terenie Powiatu Myślenickiego finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej powierzonej na ten cel na rzecz Powiatu Myślenickiego.

Adwokacka Spółka Partnerska KPLA Kasolik, Pawlus – Łapa   w ramach współprac z Fundacją im. Profesora Kazimierza Bartla wspiera członków i sympatyków Fundacji w zakresie szeroko  rozumianej  pomocy prawnej.

KPLA jako firma prawnicza świadczy usługi adwokackie z zakresu prawa gospodarczego w tym w szczególności dotyczące przygotowywania i analizy umów,  obsługi korporacyjnej,  pomocy w odzyskiwaniu należności, zagadnień dotyczących prawa autorskiego i  znaków towarowych. Nasz zespół adwokacki  pomaga także Klientom indywidualnym w sprawcach sądowych, w tym z zakresu prawa rodzinnego.  We współpracy z Fundacją,  KPLA  współorganizuje konferencje. szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców  i sympatyków Fundacji
Call Now Button