fbpx

Fundacja Bartla zaproszona na inauguracje Nowego Roku 2014

Fundacja Bartla zaproszona na inauguracje Nowego Roku 2014 w szkole Podstawowej nr 75 w Krakowie. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w przedstawieniu: „Dwór carski i ziemiański, a echa powstań narodowych”. Prezentacja odbyła się w dniu 9 stycznia 2014r. , o godz. 11, w auli szkolnej. Przedsięwzięcie zostało przygotowane przez uczniów klasy 6 „c” pod kierunkiem Pań: Renaty Zawistowskiej, Kazimiery Namaczyńskiej, Ristany Taszewskiej-Klimas, Katarzyny Koszułap, które nie tylko szkoliły uczniów, ale także same wcieliły się w role postaci historycznych. Należy nadmienić również, że bardzo profesjonalnie kwestię Carycy Marii Aleksandrowy odegrała Pani Anna Potępa, natomiast szczególny aplauz publiczności wywołał występ Księdza Zbigniewa Fidelusa, który wcielił się w postać Biskupa.

Wielkim zaangażowaniem wykazali się Rodzice szóstoklasistów, którzy aktywnie pomagali w przygotowaniu poczęstunku dla przybyłych gości, zapewnili stroje młodym aktorom, zadbali o oprawę techniczną, utrwalili przedstawienie na zdjęciach i nagraniach filmowych.

„Dwór carski i ziemiański, a echa powstań narodowych” to inscenizacja, która przybliżyła zgromadzonym atmosferę panującą na ziemiach polskich w latach, gdy tereny te znajdowały się pod panowaniem zaborców. W tym czasie rodziły się nastroje powstańcze, co również zostało ukazane w przedstawieniu. Spektakl stanowił doskonałą lekcję patriotyzmu, ale przede wszystkim ujawnił szereg talentów aktorskich, tanecznych i muzycznych występujących osób.

2020-03-27T08:25:18+01:00
Call Now Button