fbpx

Bieg Pocztyliona

Bieg Pocztyliona jest sprawdzeniem możliwości organizacyjnych, technicznych, merytorycznych przed biegiem w 460 rocznicę powstania Poczty Polskiej, która przypadnie na październik 2018 roku. Bieg zorganizowany będzie na trasie Kraków – Wiedeń – Wenecja.

 

Ideą biegu jest przybliżenie informacji historycznych i popularyzacja wiedzy o organizacji i systemie łączności w poczcie za czasów panowania króla Jana III Sobieskiego, popularyzacja kultury fizycznej, zwłaszcza biegów długodystansowych w Polsce z rozszerzeniem na inne kraje UE oraz połączenia kultury fizycznej z edukacją wiedzy historycznej o kraju ojczystym.

 

Inaugurację biegu w Krakowie rozpoczęła Msza św. na Wawelu, następnie odbyła się manifestacja pamięci Poczty Królewskiej Króla Jana III Sobieskiego. W trakcie przyłączali się do nas zaciekawieni tą akcją ludzie. Następnie pod Szkołą Sióstr Prezentek odbyło się powitanie zwieńczone prelekcją tematycznie odpowiadającą głównej idei Biegu Pocztyliona!

Z lekkim opóźnieniem, bo o 10:20, przedstawiciele Poczty Polskiej, PAKA-s i Banku Pocztowego złożyli kwiaty na płycie upamiętniającej Wiktorię Wiedeńską! Mieliśmy też okazję wysłuchać porywających wypowiedzi przedstawicieli Poczty Polskiej, tj. Prezesa Grzegorza Kurdziela i Przewodniczącego Rady Komitetu Sportu i Turystyki Poczty Polskiej – Krzysztofa Górskiego.

 

Tuż po tych wystąpieniach przenieśliśmy się do przeszłości…
Król Jan III Sobieski odczytał jeden ze swoich listów, które z zapałem pisywał do swojej ukochanej Marysieńki! Ona zresztą nie pozostawała dłużna i równie gorąco odpisywała swojemu ukochanemu ♡

Tym niecodziennym wydarzeniom towarzyszyła Małopolska Chorągiew Husarska i Podolski Regiment Odprzodowy!

O godz. 11:00 w drogę wyruszyli nasi wspaniali biegacze.


Bieg Pocztyliona miał za zadanie zwrócić uwagę na trud, jaki królewska służba pocztowa wkładała w dostarczanie przesyłek i przekazywanie informacji w warunkach wojen w drugiej połowie XVII wieku.

W Krakowie trasa wzięła swój początek, kończy się natomiast w Wiedniu.

Te wszystkie informacje mają na celu przybliżyć młodemu pokoleniu Polaków kulturę języka polskiego oraz zanikłą już sztukę epistolografii.

2020-02-17T10:23:21+01:00
Call Now Button