Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna 2018-04-12T10:37:46+00:00
2609, 2018

Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem.

Pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej nie pozbwia rodzica prawa do kontaktu z dzieckiem. W powszechnym przekonaniu często funkcjonuje przeświadczenie iż, pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego rodzica skutkuje pozbawieniem go prawa do jakichkolwiek kontaktów z dzieckiem. Jednakże władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem to dwie różne instytucje prawne. "Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów" - stanowi o tym art.113 §1 Kodeksu rodzinnego [...]

1707, 2018

Prawo świadka do odmowy zeznań lub odpowiedzi na pytanie w postępowaniu cywilnym oraz karnym

Zeznania świadków i stron postępowania są jednym z kluczowych środków dowodowych zarówno w postępowaniu cywilnym jak i w karnym. Podstawowym obowiązkiem każdej osoby wezwanej w charakterze świadka jest zgłoszenie się na wezwanie do właściwego organu i złożenie zeznań. Świadek powinien złożyć zeznania zgodnie z posiadaną wiedzą, niczego nie ukrywając.  Istnieją jednak sytuacje kiedy mimo posiadanych informacji w zakresie toczącej się sprawy, dana osoba nie udzieli sądowi odpowiedzi. Będzie to możliwe [...]

2805, 2018

Dziedzicznie ustawowe

Polskie prawo spadkowe przewiduje dwie podstawowe formy dziedziczenia majątku po zmarłym. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym powołanie do spadku wynika z testamentu bądź z ustawy. Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w kilku sytuacjach. Przede wszystkim mamy z nim do czynienia gdy spadkodawca nie sporządził testamentu. Także wtedy gdy testament zawiera wyłącznie zapisy na rzecz konkretnych podmiotów albo powołuje spadkobiercę tylko do części majątku spadkowego, a i również gdy powołany spadkobierca nie może [...]

2504, 2018

Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 94 - 118). Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wniosek może zostać zgłoszony na piśmie do sądu, w którym sprawa zostanie wytoczona (zatem przed rozpoczęciem postępowania) lub na piśmie lub ustnie do [...]

1204, 2018

Harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Powiat Myślenicki oraz „BARTEL” – Fundację im. Profesora Kazimierza Bartla

GODZINY OTWARCIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W LUBNIU (lokal znajdujący się w Lubniu 50, 32-433 Lubień)   Poniedziałek: 08:00 - 12:00 Wtorek: 08:00 - 12:00 Środa: 12:00 - 16:00 Czwartek: 08:00 - 12:00 Piątek: 08:00 - 12:00   GODZINY OTWARCIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W SIEPRAWIU (lokal znajdujący się przy ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw)   Poniedziałek: 09:00 - 13:00 Wtorek: 13:00 - 17:00 Środa: 09:00 - 13:00 Czwartek: 13:00 [...]

1204, 2018

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA prowadzona przez Powiat Myślenicki oraz „BARTEL” – Fundację im. Profesora Kazimierza Bartla

SKORZYSTAJ Z DARMOWYCH PORAD PRAWNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanych w Gminie Siepraw, Gminie Sułkowice oraz Gminie Lubień prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego na terenie Powiatu Myślenickiego   PRZYJDŹ DO PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, DOWIEDZ SIĘ CZY JESTEŚ UPRAWNIONY I SKORZYSTAJ Z PORADY Więcej informacji na http://www.myslenicki.pl/pl/content/view/3930/45/ Zadanie finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej powierzonej na rzecz Powiatu Myślenickiego

Adwokacka Spółka Partnerska KPLA Kasolik, Pawlus – Łapa   w ramach współprac z Fundacją im. Profesora Kazimierza Bartla wspiera członków i sympatyków Fundacji w zakresie szeroko  rozumianej  pomocy prawnej.

KPLA jako firma prawnicza świadczy usługi adwokackie z zakresu prawa gospodarczego w tym w szczególności dotyczące przygotowywania i analizy umów,  obsługi korporacyjnej,  pomocy w odzyskiwaniu należności, zagadnień dotyczących prawa autorskiego i  znaków towarowych. Nasz zespół adwokacki  pomaga także Klientom indywidualnym w sprawcach sądowych, w tym z zakresu prawa rodzinnego.  We współpracy z Fundacją,  KPLA  współorganizuje konferencje. szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców  i sympatyków Fundacji