Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem.

Pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej nie pozbwia rodzica prawa do kontaktu z dzieckiem.

W powszechnym przekonaniu często funkcjonuje przeświadczenie iż, pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego rodzica skutkuje pozbawieniem go prawa do jakichkolwiek kontaktów z dzieckiem.
Jednakże władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem to dwie różne instytucje prawne. „Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów” – stanowi o tym art.113 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Tym samym ograniczenie czy nawet pozbawienie rodzica tego prawa wcale nie będzie oznaczać braku możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem.

Kontakt z dzieckiem może być zakazany rodzicowi w wyjątkowych przypadkach, tyko i wyłącznie przez sąd. Sąd w takiej sytuacji musi zbadać, czy będzie to zgodne z dobrem małoletniego.
Zamiast zupełnego zakazu kontaktu z dzieckiem, sąd może go ograniczyć np. do rozmów telefonicznych. Niemniej uznaje się taki zakaz za coś wyjątkowego, co potwierdza postanowienie Sądu Najwyższego I CKN 1115/2000 – z dnia 7 listopada 2000 r.
„Zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko”

Sąd zawsze może zmienić swoje orzeczenie w sprawie kontaktów, jeśli wymaga tego dobro dziecka. Jeśli więc rodzic zmieni swoje zachowanie i udowodni to przed Sądem a dziecko zaakceptuje taki stan, to ma on szansę odzyskać kontakty z dzieckiem.

2018-09-26T13:28:53+02:00