fbpx

Gmina Lubień

Gmina Lubień 2022-03-17T16:39:07+01:00

Harmonogram dyżurów : Gmina Lubień – lokal znajdujący się w Lubniu 50, 32-433 Lubień

 Poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 12:00

 Wtorek od godz. 8:00 do godz. 12:00

 Środa od godz.12:00 do godz. 16:00

 Czwartek od godz. 8:00 do godz. 12:00

 Piątek od godz. 8:00 do godz. 12:00

Termin wizyty ustalany jest :

  1. telefonicznie pod nr tel. (12) 274 97 59,
  2. samodzielnie, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości : https://np.ms.gov.pl/małopolskie/myślenicki

W 2022 roku na terenie Gminy Lubień świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację,
  • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie) niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Pomoc prawna udzielana jest bezpośrednio w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną w Polsce, możliwe jest czasowe zawieszenie świadczenia pomocy prawnej w Punkcie. W takim wypadku pomoc prawna będzie udzielana za pomocą środków komunikacji na odległość (przez telefon).

Osoby, które  ze względu na niepełnosprawność  ruchową  nie  są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające  trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Szczegółowe informacje :

https://www.myslenicki.pl/index.php/dla-mieszkanca/poradnik-interesanta/nieodplatna-pomoc-prawna

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez adwokatów i radców prawnych w Gminie Lubień, w ramach realizacji zadania publicznego na terenie Powiatu Myślenickiego finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej powierzonej na ten cel na rzecz Powiatu Myślenickiego.

Wzory pism do pobrania
1008, 2022

Zasiedzenie nieruchomości. Co to takiego ?

Definiując w uproszczeniu zasiedzenie jest sposobem nabycia nieruchomości przez osobę, której nie przysługuje żaden tytuł prawny do danej nieruchomości, jednakże nabycie następuje z uwagi na [...]

Call Now Button