fbpx

Nagroda im. Prof. Kazimierza Bartla

Wielka radość w Fundacji, ponieważ już za niecały miesiąc po raz pierwszy w historii przyznamy Nagrodę im. Prof. Kazimierza Bartla za wybitne osiągnięcia w nauce!!!! :))

Nagroda im. Prof. Kazimierza Bartla zostanie wręczona podczas Święta Nauk Ścisłych (Dni Hoborskiego 2016) na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jej laureatem jest w tym roku prof. Stefan Dziembowski, którego chcemy uhonorować za wkład włożony w prace nad teorią tworzenia bezpiecznych systemów kryptograficznych w środowiskach nie w pełni zaufanych.

Dr hab. Stefan Dziembowski jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą teoretycznej i stosowanej kryptografii.

Dziembowski otrzymał tytuł magistra informatyki w roku 1996 na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat z informatyki w roku 2001 na Uniwersytecie w Aarhus (Dania) i habilitację z nauk matematycznych w roku 2012 na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył staże post-doktorskie na ETH w Zurychu, w CNR w Pizie i na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza, gdzie został adiunktem w roku 2008. W roku 2010 przeniósł się na Uniwersytet Warszawski, gdzie prowadzi grupą badawczą zajmującą się kryptologią i ochroną informacji.

Jego prace ukazywały się na wiodących konferencjach informatycznych (FOCS, STOC, CRYPTO, EUROCRYPT, ACM CCS, ASIACRYPT, TCC, IEEE S&P, LICS, i innych) i w czasopismach (Communications of the ACM, Journal of Cryptology i IEEE Transactions on Information Theory). Wielokrotnie był też zapraszany do komitetów programowych czołowych konferencji CRYPTO, EUROCRYPT, ACM CCS, ASIACRYPT, TCC, ICALP i innych. Prace jego współautorstwa otrzymały nagrody za najlepsze prace (Best Paper Awards) na konferencjach EUROCRYPT i IEEE S&P (w roku 2014). W roku 2015 był przewodniczącym komitetu organizacyjnego (general chair) konferencji Theory of Cryptography Conference (TCC’15).

Dziembowski jest kierownikiem projektu NCN w programie „Opus”. W przeszłości otrzymał grant FNP w programie „Welcome”, grant ERC w programie „Starting Grants” oraz „Marie-Curie Intra-European Fellowship”. Wypromował czterech doktorów.

Gratulujemy! 🙂

 

2020-02-17T10:23:16+01:00
Call Now Button