fbpx

Medal Bartla po raz kolejny trafił w dobre ręce!!

Tegoroczna nagroda im. prof. Kazimierza Bartla trafiła do dr hab. Piotr Lubiński – fizyka atomowego z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego .

W czwartek tj. 14 listopada po raz kolejny odbył się uroczysty Senat Akademii Górniczo Hutniczej z okazji Dni prof. Antoniego Hoborskiego, podczas którego Fundacja Bartla miała przyjemność już po raz czwarty wręczyć Nagrodę im. prof. Kazimierza Bartla. Statuetka została wręczona w dziedzinie fizyki bardzo utalentowanemu profesorowi.

Dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,
specjalność fizyka jądrowa.

Dorobek prof. Lubińskiego jest ogromny!
Dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,
specjalność fizyka jądrowa. W latach 1990-2001 pracował w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich
Jonów UW. W lutym 1998 obronił przed Radą Wydziału Fizyki UW pracę doktorską Badania własności
powierzchni jądrowej przy pomocy antyprotonów. W okresie 2000-2013 Lubiński był pracownikiem Centrum Astronomii PAN w Warszawie, gdzie
uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie astronomii. W latach 2004-2009 przebywał na
stażu w Centrum Danych satelity INTEGRAL koło Genewy w Szwajcarii. Od października 2013 r.
pracuje w Instytucie Fizyki Wydziału Fizyki i Astronomii UZ, zajmując się astrofizyką wysokich energii.
Europejska Agencja Kosmiczna (ang. European Space Agency, ESA) to międzynarodowa organizacja
krajów europejskich, której celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej.
Polska jest jednym z 22 państw członkowskich – wstąpiła do ESA 19 listopada 2012 r. Natomiast we
wrześniu 2014 r. powołano Polską Agencję Kosmiczną, do której zadań należy m.in. promowanie
współpracy nauki z biznesem w tej branży i usuwanie barier w rozwoju polskich technologii
kosmicznych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

2020-02-04T10:41:26+01:00
Call Now Button