fbpx

Bezzwrotna dotacja na pomoc prawną!

Bezzwrotna dotacja na pomoc prawną! 2018-08-16T13:34:25+02:00

Fundacja im. Kazimierza Bartla informuje, że wspiera młode firmy  w zakresie doradztwa prawnego i ma do dyspozycji na ten cel bezzwrotne dotacje

Potrzebujesz wsparcia prawnego, pomocy w analizie  lub przygotowaniu umów, doradztwa prawnego?

Prosimy o kontakt mailowy: biuro@kbartel.org

Z programu mogą skorzystać  firmy które  :

  • działalność gospodarczą prowadzą nie dłużej niż 5 lat;
  • mają przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż 3 lata
  • mają siedzibę na terenie RP

dofinansowanie jest bezzwrotne i nie wymaga wkładu własnego

W ramach dofinansowania można skorzystać z indywidualnego wsparcia prawnego polegającego m.in. na konsultacji umowy inwestycyjnej, przygotowaniu umowy spółki, przekształcenia przedsiębiorstwa, przygotowania dokumentacji do rejestracji spółki, konsultacji prawnej, sporządzenia due diligence spółki.

Program adresowany jest do następujących przedsiębiorców:

– mikro, małych lub średnich przedsiębiorców;

– których działalność gospodarcza przedsiębiorcy prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– których działalność gospodarcza jest prowadzona nie dłużej niż 5 lat;

– którzy osiągane są przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż 3 lata licząc od dnia złożenia wniosku;

–  wymagane jest posiadane są dokumenty potwierdzające zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego (np.list intencyjny)

O przyznaniu dofinasowania decyduje kolejność zgłoszeń

Nabór wniosków jest do 15 października 2018r lub do wyczerpania puli

Środki przyznawane są z puli środków PARP, Kancelaria która wygrała przetarg na obsługę .

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt bezpośrednio z Fundacją

biuro@kbartel.org  lub tel. 608 571 521

Call Now Button