ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY, ZNIŻKI TAKŻE DLA RODZICÓW DOROSŁYCH DZIECI

 

Karta Dużej Rodziny – czym jest?

 

Karta Dużej Rodziny, to program dla rodzin, w których jest przynajmniej trójka dzieci. Dzięki niej można korzystać ze zniżek przyznawanych przez państwowe i prywatne firmy – partnerów Karty Dużej Rodziny. Zniżki obowiązują na towary i usługi – np. komunikacyjne, spożywcze, paliwowe czy bankowe.

 

Karta dużej rodziny – komu przysługuje?

 

Dotychczas Karta Dużej rodziny przysługiwała jedynie rodzicom i dzieciom, którzy w momencie wprowadzenia programu wychowywali trójkę dzieci. Jednak dzięki wprowadzonym zmianom o Kartę Dużej Rodziny mogą się ubiegać także rodzice, którzy kiedykolwiek wychowali i mieli na utrzymaniu minimum trójkę dzieci. Bez znaczenia w jakim wieku są one obecnie oraz to czy żyją.

 

Czy dzieci mają prawo korzystać ze zniżek przysługujących z tytułu Karty Dużej Rodziny ?

Dzieci mają do tego prawo:

 

 • do ukończenia 18 lat,
 • lub do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki.

 

Rodzice natomiast mają prawo do zniżek dożywotnio. Karta przysługuje też osobom, które pozostawały w konkubinacie. W przypadku, gdy któryś z partnerów nie jest rodzicem trojga dzieci, wówczas nie może korzystać z ulg.

 

Przykład:

 

W związku nieformalnym kobieta ma dwoje dzieci z obecnym partnerem.  Mężczyzna posiada też dziecko z poprzedniego związku. To mężczyźnie przysługuje karta, a kobiecie nie przysługuje.

 

Co jest potrzebne by wyrobić Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny? Kto może ją wydać?

 

Karty przyznawane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Ważne, aby w chwili składania wniosku o Kartę Dużej Rodziny, spełniać wszystkie wymagania związane z wydaniem karty. Jeśli w momencie składania wniosku rodzina nie będzie miała na utrzymaniu przynajmniej 3 dzieci, karta nie będzie mogła zostać wydana.

 

Przede wszystkim należy wypełnić odpowiedni wniosek. Poza tym potrzebne będzie przygotowanie niezbędnych dokumentów, są to:

 

 1. W przypadku ojca i matki:

 

 • oświadczenie, że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci — można je napisać samodzielnie lub wypełnij odpowiedni formularz,
 • dowód osobisty lub paszport — jeśli nie mają numeru PESEL.

 

 1. W przypadku macochy i ojczyma (małżonek jednego z rodziców) — jeśli nie mają numeru PESEL:
 • dowód osobisty lub paszport,
 • akt małżeństwa.

 

 1. W przypadku dzieci poniżej 18 lat (jeśli nie mają numeru PESEL):
 • akt urodzenia,
 • albo dowód osobisty,
 • lub paszport.

 

 1. W przypadku dzieci powyżej 18 lat:
 • dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL),
 • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach — napisz je samodzielnie lub wypełnij odpowiedni formularz.

 

 1. W przypadku dzieci niepełnosprawnych powyżej 18 lat:
 • dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL).

 

 1. W przypadku dzieci z rodzin zastępczych albo z rodzinnego domu dziecka:
 • postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,

 

 1. Osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka:
 • oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

 

 1. W przypadku cudzoziemców — dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych dokumentów:
 • dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce,
 • zezwolenie na pobyt w kraju.

 

Po złożeniu dokumentów należy oczekiwać na informację o wydaniu Karty Dużej Rodziny. Zwykle jest ona wydawana w ciągu miesiąca od złożenia wniosków i kompletu potrzebnych dokumentów.

2019-09-12T17:38:25+02:00