fbpx

Projekt dofinansowania dla przedsiębiorców

Projekt dofinansowania dla przedsiębiorców 2019-09-19T09:41:54+02:00

Projekt dofinansowania dla  przedsiębiorców z Małopolski

Projekt dofinansowania przeznaczony jest na wparcie  rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to wsparcie dla wybranych branż o określonej wielkości przedsiębiorstwa które prowadzą działalność na terenie małopolski. Szczegółowy wykaz branż które akceptujemy mogą znaleźć Państwo w zakładce „Dokumenty”.

Trzy podstawowe warunki:

1) miejsce prowadzenia działalności;
2) profil działalności według wpisu do CEIDG lub KRS;
3) ilość osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Dofinansowanie pochodzi od Fundacji Bartla z funduszy niepublicznych. Wsparcie przeznaczone jest na szkolenia oraz na rozwój przedsiębiorcy. Proces otrzymania dofinansowania do momentu wysłania zgłoszenia do otrzymania środków zajmuje około 1 miesiąca.

Projekt dofinansowania i warunki skorzystania:

  1. Projekt pod nazwą „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” jest skierowany do MŚP posiadających minimum trzech pracowników przedsiębiorstwa.
  2. Celem projektu jest umożliwienie rozwoju gospodarczego.
  3. „Dofinansowanie Przedsiębiorcy” to dofinansowanie zapewnianiające środki potrzebne do rozwoju gospodarczego poprzez wprowadzenie zmian w działaniach przedsiębiorcy.
  4. Zmiany w działaniach przedsiębiorcy mają na celu rozwój gospodarczy i w zależności od profilu działalności mogą nimi być między innymi:

– ulepszenia dotychczasowych procesów obsługi klienta;
– usprawnienie procesu sprzedaży;
– podwyższenie bieżących standardów obsługi;
– zwiększenie obszaru działania lub zintensyfikowanie działań na obecnym obszarze.

Dokumenty