fbpx

WINDYKACJA DŁUGU.

WINDYKACJA DŁUGU.

  Przez windykację należności rozumiemy dochodzenie naszych wierzytelności od innej osoby lub firmy najczęściej na podstawie zobowiązania umownego. Na gruncie [...]

2020-09-16T10:13:06+01:00

STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU.

Z chwilą śmierci spadkodawcy jego prawa i obowiązki majątkowe przechodzą na jednego bądź kilku  spadkobierców. Aby zostać spadkobiercą osoba fizyczna [...]

2020-09-16T10:07:36+01:00

PRAWO SPADKOWE – ZACHOWEK.

Prawo spadkowe przyznaje pierwszeństwo dziedziczeniu testamentowemu, co może skutkować pominięciem najbliższej rodziny. Co więcej rodzi konflikty rodzinne, często prowadząc do [...]

2020-09-16T10:08:40+01:00