fbpx

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna 2020-10-07T11:40:33+01:00

Od 1 stycznia 2020 na terenie Powiatu Myślenickiego Fundacja im. Prof. K. Bartla wykonując zadanie publiczne na zlecenie Starosty Myślenickiego będzie prowadzić przy współpracy z Starostwem Myślenickim trzy punkty pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego a także mediacji.

W Gminie Lubień, 32-433 Lubień 50 będzie świadczona  nieodpłatna pomoc prawna. W dwóch pozostałych punkach zlokalizowanych w Urzędzie Gminy Siepraw przy ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw oraz w Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły”- Rynek 6, 32-440 Sułkowice świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Punkt w Sułkowicach będzie posiadał dodatkowo specjalizację dyżuru w zakresie nieodpłatnej mediacji, dyżur ten będzie pełniony w każdy czwartek.

 

REJESTRACJA WIZYTY :

przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się wyłącznie telefonicznie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu pod numerem Starostwa Powiatowego w Myślenicach (012) 274 97 59 w godzinach pracy Urzędu. W ramach telefonicznej rejestracji podana godzina jest godziną planowaną i może ulec zmianie.

  • Kobiecie, która w jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością
  • Co do zasady porady udzielane są osobiście przez profesjonalnych prawników ( adwokatów i radców prawnych) w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową(np. obłożnie chorych,) które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), którym może być udzielana nieodpłatna pomoc, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu wskazując preferowany sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Regulacja ta ma na celu dotarcie z pomocą do grup z ograniczoną możliwością kontaktu z udzielającymi porad w punktach.

Z ważnych powodów kolejność udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej może ulec zmianie.

 

Harmonogram dyżurów oraz zasady udzielenia pomocy prawnej znajdziecie Państwo na stronach internetowych dedykowanych dla każdej z gmin :

 

Gmina Lubień : http://kbartel.org/nieodplatnapomocprawna-gminalubien/

Gmina Siepraw : http://kbartel.org/nieodplatnapomocprawna-gminasulkowice/

Gmina Sułkowice : http://kbartel.org/nieodplatnapomocprawna-gminasiepraw/

 

oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach : https://www.myslenicki.pl/wcag/index.php/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna

Nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja  świadczone przez adwokatów i radców prawnych w Punktach w Gminach Sułkowice, Siepraw i Lubień, w ramach realizacji zadania publicznego na terenie Powiatu Myślenickiego finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej powierzonej na ten cel na rzecz Powiatu Myślenickiego.

Adwokacka Spółka Partnerska KPLA Kasolik, Pawlus – Łapa   w ramach współprac z Fundacją im. Profesora Kazimierza Bartla wspiera członków i sympatyków Fundacji w zakresie szeroko  rozumianej  pomocy prawnej.

KPLA jako firma prawnicza świadczy usługi adwokackie z zakresu prawa gospodarczego w tym w szczególności dotyczące przygotowywania i analizy umów,  obsługi korporacyjnej,  pomocy w odzyskiwaniu należności, zagadnień dotyczących prawa autorskiego i  znaków towarowych. Nasz zespół adwokacki  pomaga także Klientom indywidualnym w sprawcach sądowych, w tym z zakresu prawa rodzinnego.  We współpracy z Fundacją,  KPLA  współorganizuje konferencje. szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców  i sympatyków Fundacji

Informacje

20.01.2020

Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz Fundacja im. prof. K. Bartla w Krakowie informuje, że w dniu 6 lutego 2020 roku odbędzie się spotkanie z prawnikiem przeznaczone dla Seniorów.

W trakcie spotkania poruszane będą tematy zmian w prawie w 2020 roku, dotyczące osób powyżej 65 roku życia, m.in.:

 – tzw. „ 13 emerytury”

– świadczenia 500 + dla Seniorów

– programu „ opieka 75 +”

23.09.2020

Starostwo Powiatowe w Myślenicach Fundacja im. prof. K. Bartla w Krakowie informuje, że w dniu 7 października 2020 roku w Zespole Szkół im. Średniawskiego w Myślenicach, odbędzie się spotkanie prawnika z grupą uczniów, którego celem będzie poszerzenie świadomości i wiedzy prawnej.

 Jednocześnie informujemy, że podobne spotkania odbędą się w :

·         Zespole Szkół w Dobczycach

·         Zespole Szkół w Lubniu 

07.10.2020

Fundacja im. prof. Kazimierza Bartla w Krakowie informuje, że w dniu 15 października 2020 roku w Zespole Szkół im.ks. Józefa Tischnera w Dobczycach, odbędzie się spotkanie prawnika z grupą uczniów, którego celem będzie poszerzenie świadomości i wiedzy prawnej w ramach realizacji zadania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w Powiecie Myślenickim.