fbpx

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna 2021-10-13T11:09:11+02:00

Informacja:

Fundacja im. prof. K Bartla informuje, że we współpracy z Starostą Powiatu Myślenickiego oraz prawnikami Kancelarii KPLA Kasolik Pawlus Łapa sp.p zorganizuje i przeprowadzi w dniu 30 września 2021 roku spotkanie szkoleniowe z uczniami  Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego. Celem spotkania będzie pogłębianie wiedzy i świadomości prawnej młodzieży szkolnej.  Wykład został zorganizowany w  w ramach szerzenia edukacji prawnej społeczeństwa i działania na rzecz wyrównywania szans obywateli w dostępie do informacji prawnej i jest finansowany  ramach realizacji zadania publicznego na terenie Powiatu Myślenickiego  ze środków pochodzących z dotacji celowej powierzonej na ten cel na rzecz Powiatu Myślenickiego.

Fundacja im. prof. K Bartla informuje, że we współpracy z Starostą Powiatu Myślenickiego oraz prawnikami Kancelarii KPLA Kasolik Pawlus Łapa sp.p zorganizuje i przeprowadzi w dniu 28 października 2021 roku  w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach spotkanie szkoleniowe z uczniami w ramach szerzenia świadomości i edukacji prawnej. Tematyka spotkania poświęcona będzie zagadnieniom związanym z aspektami prawnymi cyberprzestępczości oraz aspektami prawnymi związanymi z stosowaniem substancji psychoaktywnych i alkoholu przez nieletnich.  Wykład został zorganizowany w  ramach szerzenia edukacji prawnej społeczeństwa i działania na rzecz wyrównywania szans obywateli w dostępie do informacji prawnej i jest finansowany  ramach realizacji zadania publicznego na terenie Powiatu Myślenickiego  ze środków pochodzących z dotacji celowej powierzonej na ten cel na rzecz Powiatu Myślenickiego.

 

Fundacja im. prof. K Bartla informuje, że we współpracy z Starostą Powiatu Myślenickiego oraz prawnikami Kancelarii KPLA Kasolik Pawlus Łapa sp.p zorganizuje i przeprowadzi w dniu 27 października 2021 roku spotkanie w Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniu, dedykowane mieszkańcom Gminy Lubień. W trakcie spotkania z prawnikiem, osoby które zgłoszą się na spotkanie, będą mogły uzyskać pomoc prawną związaną z przemocą w rodzinie. 

Spotkanie zostanie zorganizowane ramach szerzenia edukacji prawnej społeczeństwa i działania na rzecz wyrównywania szans obywateli w dostępie do informacji prawnej i jest finansowany  ramach realizacji zadania publicznego na terenie Powiatu Myślenickiego  ze środków pochodzących z dotacji celowej powierzonej na ten cel na rzecz Powiatu Myślenickiego.

W 2021 roku Fundacja im. Prof. K. Bartla, wykonując zadanie publiczne na zlecenie Starosty Myślenickiego będzie prowadzić, przy współpracy z Starostwem Myślenickim trzy punkty pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego a także mediacji zlokalizowane w miejscowościach :

  • Lubień : 32-433 Lubień 50 w budynku Urzędu Gminy Lubień
  • Siepraw : ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw w budynku Urzędu Gminy Siepraw
  • Sułkowice : Rynek 6, 32-440 Sułkowice w budynku „ Starej Szkoły”

W Gminie Lubień będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna.

W dwóch pozostałych punkach świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkt w Sułkowicach będzie posiadał dodatkowo specjalizację dyżuru w zakresie nieodpłatnej mediacji, dyżur ten będzie pełniony w każdy czwartek.

Informacje dotyczące zakresu pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji a także zasad udzielenia pomocy i harmonogram dyżurów znajdziecie Państwo na stronach internetowych :

Gmina Lubień : http://kbartel.org/nieodplatnapomocprawna-gminalubien/

Gmina Sułkowice : http://kbartel.org/nieodplatnapomocprawna-gminasulkowice/

Gmina Siepraw : http://kbartel.org/nieodplatnapomocprawna-gminasiepraw/

oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Myślenicach :

https://www.myslenicki.pl/index.php/dla-mieszkanca/poradnik-interesanta/nieodplatna-pomoc-prawna

ZASADY REJESTRACJI WIZYTY :

  1. Rejestracja odbywa się telefonicznie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu pod numerem Starostwa Powiatowego w Myślenicach (012) 274 97 59 w godzinach pracy Urzędu. W ramach telefonicznej rejestracji podana godzina jest godziną planowaną i może ulec zmianie.
  2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości : https://np.ms.gov.pl/małopolskie/myślenicki, wybierając punkt, dzień i godzinę w zależności od dostępności miejsc.

Nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja  świadczone przez adwokatów i radców prawnych w Punktach w Gminach Sułkowice, Siepraw i Lubień, w ramach realizacji zadania publicznego na terenie Powiatu Myślenickiego finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej powierzonej na ten cel na rzecz Powiatu Myślenickiego.

Adwokacka Spółka Partnerska KPLA Kasolik, Pawlus – Łapa   w ramach współprac z Fundacją im. Profesora Kazimierza Bartla wspiera członków i sympatyków Fundacji w zakresie szeroko  rozumianej  pomocy prawnej.

KPLA jako firma prawnicza świadczy usługi adwokackie z zakresu prawa gospodarczego w tym w szczególności dotyczące przygotowywania i analizy umów,  obsługi korporacyjnej,  pomocy w odzyskiwaniu należności, zagadnień dotyczących prawa autorskiego i  znaków towarowych. Nasz zespół adwokacki  pomaga także Klientom indywidualnym w sprawcach sądowych, w tym z zakresu prawa rodzinnego.  We współpracy z Fundacją,  KPLA  współorganizuje konferencje. szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców  i sympatyków Fundacji