fbpx

Maseczki w ustawie – nakaz noszenia maseczek będzie ustawowo uregulowany.

Wprowadzony po raz pierwszy w kwietniu 2020 nakaz noszenia maseczek jest kwestionowany przez obywateli.

 

Zgodne z prawem wprowadzenie nakazu noszenia maseczek jest możliwie tylko dzięki zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. To właśnie ta ustawa wskazywana jest jako podstawa prawna dla rozporządzenia wprowadzającego powszechny nakaz noszenia maseczek. Jednak w aktualnym stanie prawnym ( listopad 2020 r.), zgodnie z tą ustawą, nakaz noszenia maseczek może dotyczyć tylko osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie. W aktualnej treści ustawy nie znajdujemy podstawy prawnej do nałożenia powszechnego, dotyczącego wszystkich obywateli, obowiązku noszenia maseczek.

 

Tym samym, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, nie ma podstawy prawnej, która pozwalałaby na wprowadzenie w drodze rozporządzenia nakazu noszenia maseczek względem wszystkich osób na obszarze RP. Rozporządzenie jest aktem prawnym poniżej ustawy i to z ustawy musi wynikać delegacja do wprowadzenia powszechnego nakazu zasłaniania ust i nosa. Dopóki nie ma ustawowej delegacji – nie ma prawnie usankcjonowanego nakazu zasłaniania ust i nosa.

 

Niedługo ten stan powinien jednak ulec zmianie. To za sprawą ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Ustawa ta nowelizuje cytowany wyżej art. 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W cytowanym powyżej przepisie, w punkcie 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 13 w brzmieniu:

 

13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.

 

Po wejściu w życie powyższej nowelizacji, powstanie ustawowa podstawa prawna do wprowadzenia w drodze rozporządzenia nakazu zakrywania ust i nosa. Nowelizacja ta została podpisana przez Prezydenta w dniu 3 listopada 2020 r. Jednak aby ustawa mogła wejść w życie, musi ona zostać promulgowana. W tym przypadku oznacza to, że ustawa powinna zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw, co na chwile obecną nie zostało jeszcze dokonane.

 

Niezależnie jednak od powyższego, należy dbać o siebie i innych. Zatem zdroworozsądkowym jest zakrywanie ust i nosa, mimo braku uregulowania ( jeszcze ) prawnego w tym zakresie.

2020-11-17T09:54:02+01:00