fbpx

KORONAWIRUS – Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 listopada.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce, tym samym zamknięciem szkół, od 9 do 29 listopada 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

 

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy ?

 

Rodzicom dzieci do lat 8, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

 

  1. zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  2. otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 albo
  3. braku możliwości sprawowania opieki przez nianię (link do strony zewnętrznej) lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna (link do strony zewnętrznej) z powodu COVID-19.

 

Nie można jednak zapomnieć, iż kryterium wieku dziecka jest inne w przypadku jego niepełnosprawności. W takim wypadku, przy spełnieniu warunku opisanego w punktach 1-3, zasiłek przysługuje  ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

 

do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

 

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy wniosek, którego wzór znajdziecie państwo w zakładce „ dokumenty do pobrania”.

2020-11-17T09:55:15+01:00