Podziękowania

Firma ARBET Deweloper  – http://arbetdeweloper.pl/ z Wrocławia to kolejny przedsiębiorca, który docenił działania naszej Fundacji i udzielił nam wsparcia finansowego. Dziękujemy!

2018-04-10T09:01:06+00:00