Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla firmy https://automobilis.pl/ za wsparcie okazane naszej fundacji.

W imieniu zarządu i wszystkich naszych podopiecznych dziękujemy !

2018-03-05T13:56:12+00:00